Valores

VALORES DAS NOSAS PAISANAS E PAISANOS

Todos estes valores están recollidos de forma regulada nos nosos Estatutos e teñen plena validez xurídica, aquí che deixamos algúns deles: