Organigrama de Alantre

Representación Pública

PRESIDENCIA

 Representa individualmente ao partido en actos institucionais.

presidencia@alantre.org

SECRETARÍA XERAL

Representa ao colectivo do partido en actos políticos.

secretariageneral@alantre.org

Organización Política

CONCELLO XERAL

 Órgano consultivo, fórmano todos os militantes. 

CONCELLO DELEGADO

Delegados das agrupacións territoriais. 

CONCELLO FEDERAL

O órgano de goberno de ALANTRE. 

CONCELLO EXECUTIVO FEDERAL

Órgano executivo.

Organización Territorial

COMARCAL

  • CONCELLO COMARCAL (Asamblea plenaria territorial)
  • CONCELLO EXECUTIVO COMARCAL

LOCAL

  • AGRUPACIÓNS LOCAIS o CONCELLOS LOCAIS (Contan con Asamblea plenaria territorial e Concello Executivo Local) 
  • ENTIDADES MENORES (Xuntas Veciñais, Consorcios, Mancomunidades…).

EXTERIOR

  • CONCELLOS DE EMIGRANTES DO PAÍS LLIONÉS: Compostas por unha asemblea e un Concello Executivo da agrupación exterior. 

Organización Sectorial

GRUPOS DE TRABALLO

Unidade da dor, turismo, minería, fomento, etc… 

COMISIÓNS DE TRABALLO

Creados a pedimento dos grupos de traballo para apoiarlles.

Organigrama Alantre